Välkommen till

Family Roots & Related Branches

Integritetspolicy


Cookies/kakor

Den här webbplatsen använder cookies (kakor) från StatCounter för statistiska ändamål. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Du kan ta bort den från din dator eller förhindra att den placeras där genom att ändra inställningarna i din webbläsare.


Personuppgifter

Family Roots & Related Branches, i fortsättningen kallat Roots & Branches, sparar personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, post- och e-postadress, som lämnas i samband med förfrågningar och beställningar, för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunden. Roots & Branches sparar även e-postkonversationer för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunden, och för att underlätta kommunikationen och kontakten med denne/denna, till exempel som referens vid uppföljningsforskning. Fakturor, med kundens namn och postadress samt beställning, sparas också för ekonomisk administration och bokföring. Fakturorna delges Tellestam Redovisning AB, som sköter Roots & Branches bokföring.

I de fall släktskapsträd skapas för att tydliggöra hur kunden är släkt med en levande släkting som Roots & Branches har letat upp, erhåller både kunden och släktingen en kopia var av släktskapsträdet. Roots & Branches sparar originalet till släktskapsträdet, för eventuell senare uppföljningsforskning om kunden eller släktingen skulle önska det.

Kunden har rätt att en gång om året begära ett utdrag om vad som finns registrerat om sig. Denna begäran ska göras skriftligen och skickas per post eller e-post till Roots & Branches.

Förutom för bokföringsändamål lämnas dessa uppgifter aldrig ut till någon utomstående, annat än om lagar eller myndighetsbeslut kräver det.