Välkommen till

Family Roots & Related Branches

Tjänster och priser 

Roots & Branches erbjuder olika typer av forskningsuppdrag i svenska källor, både till fasta priser och mot timtaxa. Företaget är godkänt för F-skatt och alla priser inkluderar moms. Alla eventuella uppdrag inleds med en gratis kontroll då det undersöks om det finns förutsättningar för att genomföra uppdraget, det vill säga om startpersonen kan hittas i källorna, innan Roots & Branches åtar sig uppdraget.

Tjänster till fasta priser

Liten utredning
Den lilla utredningen innebär namn, födelsedatum, födelseort, dödsdatum, dödsort och källor.

Medelstor utredning
Den medelstora utredningen presenterar namn, födelsedatum, födelseort, yrke/titel, vigseldatum, vigselort, dödsdatum, dödsort, dödsorsak, källor samt antingen bosättningar eller barnens födelsedatum och -ort.

Stor utredning
Den stora utredningen omfattar i princip allt som finns i kyrkböckerna såsom namn, födelsedatum, födelseort, dopdatum, bosättningar, yrke/titel, vigseldatum, vigselort, barnens födelsedatum och -ort, dödsdatum, dödsort, dödsorsak och källor.

Extra stor utredning
Den extra stora utredningen omfattar allting i den stora utredningen, plus korta redogörelser för vad som hände på varje bosättning. Redogörelserna skapar tillsammans en biografi över respektive person, och kan inkludera händelser som inte framgår av noteringarna i den stora utredningen, men som dyker upp i anknytning till den undersökta familjen. Det kan vara relationer mellan släktingar, familjemedlemmar som drabbas av ett öde, eller bakgrundsinformation. Exempel på vad som har dykt upp är flera släktingar som dog i samma olycka, styvsyskon som gift sig med varandra, och en grupp släktingar som emigrerade till Amerika samtidigt. Någon blev riksdagsman och deltog i beslut som påverkar Sverige än idag, en annan bodde på en av gårdarna i Selma Lagerlöfs romaner, en tredje var piga hos en av Sveriges industrimän. Det finns en historia att berätta i varje familj, och dessa redogörelser ger en bild av den undersökta personens liv och omständigheter.

Efternamnsutredning
I hur många generationer har ditt efternamn funnits i släkten, och vem var den förste som hade det? Priset beror på hur många generationer tillbaka utredningen kräver och hur mycket information du vill ha om varje individ. Exempelvis blir priset för en liten utredning som går tre förfäder bakåt i tiden från startpersonen 375 kr. Vill du dessutom ha information om förfädrens respektive maka tillkommer 125 kr per maka.


 Priser och omfattning

Utredning

Liten

Medel

Stor

Extra stor

Proband* + 2 generationer (6 förfäder)

750 kr

1 125 kr

1 500 kr

3 000 kr

Proband + 3 generationer (14 förfäder)

1 750 kr

2 625 kr

3 500 kr


Proband + 4 generationer (30 förfäder)

3 750 kr

5 625 kr

7 500 kr


Proband + 5 generationer (62 förfäder)

7 750 kr

11 625 kr

15 500 kr


Efternamnsutredning, pris per individ

125 kr

185 kr

250 kr


*Proband är startpersonen i släktträdet, den man utgår ifrån.


Avdrag
Om en förfader inte går att hitta i källorna av någon anledning, till exempel en okänd fader och alla hans förfäder, eller att de aktuella kyrkböckerna inte finns, görs ett avdrag på 50 kr/saknad individ.

Timtaxa

Har du ett specialuppdrag som inte faller innanför ramarna för utredningarna ovan? Roots & Branches åtar sig även specialuppdrag mot timtaxa, som ligger på 350 kr/h. Ta kontakt och presentera ditt uppdrag, så görs en bedömning på om uppdraget är genomförbart. Du får gärna sätta ett tak på hur många timmar som ska läggas ner och därmed hur mycket din utredning får kosta.

Presentation av utredningsresultat

Roots & Branches erbjuder flera olika typer av presentationer av utredningarna. Ett av formaten ingår i priset för forskningen, fler format kostar 50 kr/st.

  • .pdf-fil som sänds per e-post. Mottagaren måste då ha Adobe Reader för att kunna öppna filen. Adobe Reader kan laddas ner gratis härifrån .
  • .html-fil som sänds per e-post. Den kan läsas i mottagarens webbläsare (t ex Google Chrome) och publiceras på Internet.
  • Word- eller .rtf-fil, som kan användas på de flesta datorer.
  • Min Släkt-fil som sänds per e-post, för den som själv vill fortsätta att bygga vidare på släktträdet. Mottagaren måste då ladda ner släktforskningsprogrammet Min släkt, som  vilket kan göras gratis från dannbergsdata.se . Min släkt finns endast för Windowsdatorer. 
  • GEDCOM-fil som sänds per e-post,  för den som vill fortsätta släktforska med ett annat släktforskningsprogram.
  • Utskrift på A4-papper, 2 kr per sida. Porto tillkommer med 50 kr.

Släktträd att hänga på väggen

Roots & Branches erbjuder i dagsläget inte släktträd i form av tavlor att hänga på väggen. Det går dock bra att beställa en släktutredning från Roots & Branches och sedan kontakta någon av konstnärerna nedan för att beställa ett fantastiskt släktträd.

  • AsynjaArt
  • Genea Murgia