Välkommen till

Family Roots & Related Branches

Förutsättningar och villkor


Roots & Branches målsättning är att erbjuda tjänster som passar alla som är intresserade av att veta mer om sin svenska släkt. Släktforskningens natur är dock av sådan art att vissa förbehåll måste göras.

Forskningen sker framför allt i svenska källor såsom kyrkböcker. I viss mån kan Roots & Branches även åta sig uppdrag att leta efter emigrerade svenskar i USA.

Antalet efterforskade generationer måste få plats efter 1700. Vill du till exempel ha en utredning om 7 generationer bakåt i tiden, så måste startpersonen vara född tidigast i mitten av 1900-talet för att den ska vara genomförbar. Nu levande personer måste ha givit sitt samtycke att ingå i släktträdet.

Fader okänd. Inte sällan finner man inom släktforskningen att en ung kvinna blev med barn utan att vara gift. I de flesta fall registrerades då fadern som "okänd" i kyrkböckerna. Om en individs far inte går att hitta, och därmed inte heller dess förfäder, dras 50 kronor per saknad individ i släktträdet av från slutpriset. 

Om förfädren försvinner ur källorna av någon orsak och därför inte går att hitta, dras 50 kr per saknad individ i släktträdet av från slutpriset.

Förbehåll görs även för att alla uppgifter i en utredning, framför allt en större, inte finns angivna i källorna. För de allra äldsta förfädren som går att hitta kan man bara räkna med att få namn.

Roots & Branches sparar alla utredningar, så att du kan återkomma och beställa mer forskning som är baserad på den som redan genomförts.

Roots & Branches åtar sig endast uppdrag beställda av personer som är över 18 år.
 

Leveranstid

Eftersom varje släktforskningsuppdrag är unikt, är det omöjligt att svara på hur lång tid ett uppdrag kommer att ta. Tiden som går åt beror på hur omfattande utredningen är i antal generationer respektive mängd information, och hur komplicerat det visar sig vara att följa varje släktgren. Roots & Branches kommer dock att löpande hålla dig underrättad om hur släktforskningen fortskrider.
 

Betalningssätt

I samband med att släktforskningsuppdraget avslutas sänds en faktura till dig. Så snart pengarna betalats in på Roots & Branches bankgiro skickas släktforskningsresultatet till dig.
 

Leveranssätt

Elektroniska filer sänds via e-post. Pappersutskrifter sänds som brev med Posten.
 

Ångerrätt

Om ångerrätt önskas, meddela detta i samband med avtalets ingång så påbörjas inte släktforskningsuppdraget innan de lagstadgade 14 dagarnas ångerfrist har passerat. Under ångerfristen kan du när som helst sända ett e-postmeddelande till Roots & Branches och meddela att du vill frånträda avtalet. Vill du hellre använda en blankett finns Konsumentverkets mall.

Annars gäller inte ångerrätten för de aktuella släktforskningsuppdragen eftersom
1) du i samband med att avtalet om uppdraget ingås får möjlighet att samtycka till att tjänsten börjar utföras utan ångerrätt,
2) uppdraget utförs efter dina speciella anvisningar och därmed får en tydlig personlig prägel
samt
3) forskningsresultatet innebär att digitalt innehåll levereras på ett annat sätt än på ett fysiskt medium (det vill säga, du får en elektronisk fil som sänds via e-post) om inget annat har avtalats.

Se Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2014:14, 2 kap, 11§ 1, 3 och 11.)
 

Reklamation

Släktforskningsresultatet kommer att noga kontrolleras mot källorna. Stavfel eller andra skrivfel kan dock smyga sig in. Om du upptäcker detta eller något annat fel i materialet, kontakta snarast Roots & Branches så att felet kan avhjälpas. Roots & Branches kan dock inte hållas ansvarigt för om mottagarens dator inte kan öppna en elektronisk fil. Om mottagarens dator inte kan öppna den aktuella filen kan annat elektroniskt format eller papperskopia erhållas.

 

Family Roots & Related Branches är godkänt för F-skatt.